Valtakunta » Uusi Eurooppa

"Jahka kansalliset rajat poistuvat, Euroopassa koittaa taloudellisen kukoistuksen aika."
Arthur Seyss-Inquart

UUSI EUROOPPA eli Neuropa syntyi toisen maailmansodan jälkeen Wienin sopimuksella vuonna 1951. Uuteen Eurooppaan kuuluvat 17 itsenäistä valtiota ja 19 autonomista aluetta muodostavat Saksan ohjaaman tullimuurittoman ja yhteiseen valuuttaan sidotun suurtalousalueen. Uuden Euroopan jäsenmaiden talous- ja ulkopolitiikasta päättää Wienissä kokoontuva Euroopan Liittoneuvosto, mutta sisäpolitiikassaan ne ovat riippumattomia. Uuden Euroopan itseoikeutettu keskus on Maailmanpääkaupunki Germania.

Vanhanaikainen nationalismi, kommunismi ja liberalismi ovat joutuneet antamaan tietä Euroopan uudelle järjestykselle, joka perustuu eurooppalaisen rodun kohtalonyhteydelle, sosiaaliselle oikeudenmukaisuudelle ja keskitetysti ohjatulle markkinataloudelle. Ystävyyden, yhteistyön ja avunannon takaa Saksan Valtakunnan koko poliittinen ja aseellinen voima. Siinä on Euroopan tuki ja turva. Me taistelemme, voidaksemme elää vapaassa, yhtenäisessä Euroopassa.

– Eurooppa–tiedotuksen esittelylehti, Neuropa-Verlag 1982

Uusi Eurooppa on kuudentoista Saksaan päin suuntautuneen eurooppalaisen valtion taloudellinen, poliittinen ja sotilaallinen liitto. Uudessa Euroopassa luetaan Signaali–aikakauslehteä, maksetaan markoilla, harrastetaan ohjattua joukkoliikuntaa ja juodaan Fantaa. Tutustu Uuteen Eurooppaan tarkemmin ylläolevien linkkien avustuksella.